Integritetspolicy

Bakgrund

Vi värnar om din integritet. Att du som kund känner förtroende för oss i hur vi värnar om din integritet är mycket viktigt för oss.

Denna Integritetspolicy har utformats för att medvetandegöra dig om att Happy 2Go AB (”Zest Karlstad”, ”vi”, ”oss”) behandlar dina personuppgifter på ett lagligt, ändamålsenligt och säkert sätt. Integritetspolicyn beskriver hur Zest Karlstad behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679 med tillhörande genomförandeförfattningar och kompletterande författningar om dataskydd (”Dataskyddsreglerna”).

Integritetspolicyn gäller då Happy 2Go AB tillhandahåller varor och tjänster till dig vid bokning och beställning på vår webbplats www.zest-karlstad.se, samt vid övrig kontakt med oss via e-post eller telefon.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför samlar vi in dem?

Zest Karlstad behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Sammanfattningsvis sker behandlingen i syfte att:

* Tillhandahålla varor och tjänster och i övrigt uppfylla det avtal som ingåtts med dig i samband med bokning eller beställning;

* Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, t.ex. när du kontaktar oss via e-post eller telefon; och

* Följa tillämplig lagstiftning.

Vi samlar endast in de personuppgifter som är nödvändiga för de ändamål som beskrivs i denna Integritetspolicy. Vilka personuppgifter vi samlar in om dig beror bland annat på vilken eller vilka av våra varor eller tjänster du efterfrågat, bokat eller beställt eller hur du kommit i kontakt med oss.

När du blir ombedd att lämna personuppgifter, t.ex. vid en bokning, kan du välja att inte göra detta. För det fall du väljer att inte ange uppgifter som är nödvändiga för att få tillgång till en viss produkt eller tjänst, kan det leda till att du inte kommer att kunna genomföra din bokning eller din beställning eller att vi inte kan fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Beställning

Vid beställning via vår meny inhämtas från vår tredjepartsleverantör GloriaFood Tech SRL: förnamn, efternamn, e-postadress samt telefon. Obs, inga kontokortsuppgifter inhämtas eftersom betalning sker vid avhämtning i restaurangen. Gloria Foods Integritetspolicy finner du här: https://www.gloriafood.com/privacy

Beställning och köp via Wolt och Foodora

När du använder hemleveranstjänsten Wolt gäller dessa Användarvillkor och Integritetspolicy som du finner här: https://wolt.com/sv/terms

När du använder hemleveranstjänsten Foodora gäller dessa Användarvillkor och Integritetspolicy som du finner här: https://www.foodora.se/contents/privacy.htm

Kontaktformulär

När du skickar in förfrågningar via vårt kontaktformulär inhämtas: förnamn, ev efternamn, samt e-postadress.

Cookies

 

Hur länge behåller vi dina uppgifter

Kunduppgifter vid bokningar och beställningar: 2 år

Personuppgifter vid förfrågningar via kontaktformulär: 1 år.

Vilka rättigheter har du över dina data?

Du kan begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Kontaktinformation

Om du har frågor med anledning av denna Integritetspolicy eller gällande behandling av dina personuppgifter, önskar göra en begäran i enlighet med Integritetspolicyn eller om du vill anmäla överträdelse av denna Integritetspolicy m.m. är du välkommen att kontakta oss.

Happy 2Go AB. ORG. 556864-5930
Norra Strandgatan 17
652 24 Karlstad

E-post: info (@) zest-karlstad.se

Karlstad 10 juli 2021