Logotyp för Zest

Integritetspolicy

Bakgrund

Vi värnar om din integritet. Att du som kund känner förtroende för oss i hur vi värnar om din integritet är mycket viktigt för oss.

Denna Integritetspolicy har utformats för att medvetandegöra dig om att Happy 2Go AB (“Zest Karlstad”, “vi”, “oss”) behandlar dina personuppgifter på ett lagligt, ändamålsenligt och säkert sätt. Integritetspolicyn beskriver hur Zest Karlstad behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679 med tillhörande genomförandeförfattningar och kompletterande författningar om dataskydd (“Dataskyddsreglerna”).

Integritetspolicyn gäller då Happy 2Go AB tillhandahåller varor och tjänster till dig vid köp och beställning i vår restaurang eller på vår webbplats www.zest-karlstad.se, vid övrig kontakt med oss, e-post eller telefon.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Zest Karlstad behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Sammanfattningsvis sker behandlingen i syfte att:

 

    • Tillhandahålla varor och tjänster och i övrigt uppfylla det köpeavtal som ingåtts med dig i samband med köp eller beställning;
    • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, t.ex. när du kontaktar oss via e-post eller telefon;
    • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering; och
    • Följa tillämplig lagstiftning.

Vi samlar endast in de personuppgifter som är nödvändiga för de ändamål som beskrivs i denna Integritetspolicy. Vilka personuppgifter vi samlar in om dig beror bland annat på vilken eller vilka av våra varor eller tjänster du efterfrågat, beställt eller köpt eller hur du kommit i kontakt med oss.

När du blir ombedd att lämna personuppgifter, t.ex. vid ett köp, kan du välja att inte göra detta. För det fall du väljer att inte ange uppgifter som är nödvändiga för att få tillgång till en viss produkt eller tjänst, kan det leda till att du inte kommer att kunna genomföra ditt köp eller din beställning eller att vi inte kan fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Catering

Personuppgifter men ej kontokortsuppgifter.

Sparas i x antal månader

 

Gloria

 

Cookies

Hur länge vi behåller era uppgifter

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

För användare som registrerar sig på er webbplats (om sådana finns) sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Vart vi skickar dina uppgifter

Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

Kontaktinformation

Om du har frågor med anledning av denna Integritetspolicy eller gällande behandling av dina personuppgifter, önskar göra en begäran i enlighet med Integritetspolicyn eller om du vill anmäla överträdelse av denna Integritetspolicy m.m. är du välkommen att kontakta oss.

Happy 2Go AB. ORG. 556864-5930
Norra Strandgatan 17
652 24 Karlstad

E-post: zest.karlstad@gmail.com